Pismo z UOKiKu przypominające o obowiązku składania sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej względnie informacji o nieudzieleniu takiej pomocy przez podmioty udzielające pomocy.

Sprawozdania (informacje) roczne za 2016 należy wysłać w aplikacji SHRIMP do dnia 31 stycznia 2017 r