Aktualne informacje o systemie SJO Bestia znajdują się a stronie Wykonawcy:

http://www.budzetjst.pl