Regionalna Komisja Orzekająca
w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie

 

30-110 Kraków,
ul. Kraszewskiego 36  (III piętro)
tel/fax (012) 427 24 50, 427 38 19, 427 32 61

 

Obsługa Regionalnej Komisji Orzekającej (pok. 306) - tel. wew. 119