W sprawie:
oddalenia zastrzeżeń wniesionych przez Burmistrza MiG Myślenice do wniosków pokontrolnych

Data uchwały:
2022-07-21

Numer uchwały:
KI.412.17.2022

Podjęta przez:
Kolegium Izby

Uchwała wchodzi w życie:
2022-07-21