W sprawie:
stwierdzenia nieważności Uchwały NR XLV-275-2022 Rady Gminy Łapanów z dnia 24 czerwca 2022 r.

Data uchwały:
2022-07-29

Numer uchwały:
KI.411.107.2022

Podjęta przez:
Kolegium Izby

Uchwała wchodzi w życie:
2022-07-29