Biuletyn Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie
Drukuj artykuł
Zamknij okno
DZIAŁALNOŚĆ IZBY » Sprawozdawczość JST » Sprawozdania budżetowe JST woj.małopolskiego

Sprawozdania budżetowe JST woj. małopolskiego

Uprzejmie informujemy, że sprawozdania budżetowe, złożone przez jednostki samorządu terytoorialnego województwa małopolskiego w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie, są udostępnione na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pod adresem:

rok bieżący i 2 lata wstecz:

http://www.mf.gov.pl/ministerstwo-finansow/dzialalnosc/finanse-publiczne/budzety-jednostek-samorzadu-terytorialnego/sprawozdania-budzetowe

dane archiwalne (10 lat wstecz)

w dziale Archbip (na stronie MF) – Samorząd Terytorialny – Sprawozdania budżetowe

 http://www.archbip.mf.gov.pl/699.html

jst województwa małopolskiego mają kod WK=12

Redaktor: Barbara Trzos Źródło: Barbara Trzos
Utworzony: 2014-07-22 11:19:00 Ostatnia zmiana: 2014-07-23 13:01:33