W sprawie:
o stwierdzeniu nieważności uchwały NR XXII/185/2021 Rady Gminy w Książu
Wielkim z dnia 27 lipca 2021 roku w sprawie Regulaminu przyznawania
dofinansowania na realizację przedsięwzięć związanych z usuwaniem odpadów
niebezpiecznych zawierających azb


Data uchwały:
2021-09-01

Numer uchwały:
KI-411/132/2021

Podjęta przez:
Kolegium RIO w Krakowie

Uchwała wchodzi w życie:
2021-09-01