W sprawie:
o stwierdzeniu nieważności uchwały Nr XXIV/246/2021 Rady Gminy w Budzowie
z dnia 8 czerwca 2021 roku w sprawie: ustalenia zasad udzielania dotacji celowej
dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy Budzów na dofinansowanie
kosztów budowy przyłąc


Data uchwały:
2021-07-28

Numer uchwały:
KI-411/127/2021

Podjęta przez:
Kolegium RIO w Krakowie

Uchwała wchodzi w życie:
2021-07-28