W sprawie:
w sprawie: przyjęcia sprawozdania z działalności kontrolnej i informacyjno- szkoleniowej
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie za I półrocze 2021 r.


Data uchwały:
2021-07-21

Numer uchwały:
KI-411/126/2021

Podjęta przez:
Kolegium RIO w Krakowie

Uchwała wchodzi w życie:
2021-07-21