W sprawie:
wszcząć postępowanie o stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXIV/246/2021
Rady Gminy w Budzowie z dnia 8 czerwca 2021 roku w sprawie: ustalenia zasad
udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy Budzów
na dofinansowanie k


Data uchwały:
2021-07-21

Numer uchwały:
KI-411/125/2021

Podjęta przez:
Kolegium RIO w Krakowie

Uchwała wchodzi w życie:
2021-07-21