W sprawie:
wszcząć postępowanie o stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXIV/220/20 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/250/13 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 14.06.2013 roku w sprawie określenia zasad udziel

Data uchwały:
2020-11-18

Numer uchwały:
KI-411/250/20

Podjęta przez:
Kolegium RIO w Krakowie

Uchwała wchodzi w życie:
2020-11-18