W sprawie:
wszcząć postępowanie o stwierdzenie nieważności uchwały Nr XXIX/200/2020 Rady Gminy Gródek nad Dunajcem z dnia 28 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych w części obejmującej postanowienia § 1 ust.

Data uchwały:
2020-11-18

Numer uchwały:
KI-411/249/20

Podjęta przez:
Kolegium RIO w Krakowie

Uchwała wchodzi w życie:
2020-11-18