W sprawie:
oddalić zastrzeżenia Prezydenta Miasta Nowego Sącza do wniosku pokontrolnego nr 14 wystąpienia pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 1 października 2020 r. (znak: WK-613-28/20).

Data uchwały:
2020-11-18

Numer uchwały:
KI-412/248/20

Podjęta przez:
Kolegium RIO w Krakowie

Uchwała wchodzi w życie:
2020-11-18