W sprawie:
wszcząć postępowanie o stwierdzenie nieważności uchwały NR XXI/110/2020 Rady Gminy Zielonki z dnia 15 października 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty – w

Data uchwały:
2020-11-04

Numer uchwały:
KI-411/247/20

Podjęta przez:
Kolegium RIO w Krakowie

Uchwała wchodzi w życie:
2020-11-04