W sprawie:
umorzyć postępowanie wszczęte uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie Nr KI-411/245/20 z dnia 21 października 2020 r. w celu stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXV/165/20 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 5 października 2020 r. w spr

Data uchwały:
2020-11-04

Numer uchwały:
KI-411/246/20

Podjęta przez:
Kolegium RIO w Krakowie

Uchwała wchodzi w życie:
2020-11-04