W sprawie:
wszcząć postępowanie o stwierdzenie nieważności uchwały Nr 174/XV/20 Rady
Powiatu Nowosądeckiego z dnia 25 września 2020 r. w sprawie określenia zasad
udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty
budowlane przy zabytkach


Data uchwały:
2020-10-21

Numer uchwały:
KI-411/244/20

Podjęta przez:
Kolegium RIO w Krakowie

Uchwała wchodzi w życie:
2020-10-21