W sprawie:
o stwierdzenie nieważności Uchwały NR XX/154/20 Rady Gminy Rzezawa z dnia
14 września 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/108/2012 Rady Gminy
Rzezawa z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu
uiszczania opłaty za


Data uchwały:
2020-10-21

Numer uchwały:
KI-411/243/20

Podjęta przez:
Kolegium RIO w Krakowie

Uchwała wchodzi w życie:
2020-10-21