W sprawie:
wszcząć postępowanie o stwierdzenie nieważności Uchwały NR XX/154/20 Rady
Gminy Rzezawa z dnia 14 września 2020 roku w sprawie zmiany uchwały
Nr XVII/108/2012 Rady Gminy Rzezawa z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie
terminu, częstotliwości i trybu


Data uchwały:
2020-10-07

Numer uchwały:
KI-411/237/20

Podjęta przez:
Kolegium RIO w Krakowie

Uchwała wchodzi w życie:
2020-10-07