W sprawie:
wszcząć postępowanie o stwierdzenie nieważności Uchwały Rady Gminy
Czernichów Nr XXVIII.259.2020 z dnia 28 września 2020 r. w sprawie: przyjęcia
Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej w projekcie pn.
„Wymiana kotłów i pieców w Gmin


Data uchwały:
2020-10-07

Numer uchwały:
KI-411/236/20

Podjęta przez:
Kolegium RIO w Krakowie

Uchwała wchodzi w życie:
2020-10-07