W sprawie:
wszcząć postępowanie o stwierdzenie nieważności uchwały NR XXI.181.2020
Rady Miejskiej w Makowie Podhalańskim dnia 9 września 2020 roku w sprawie:
przyjęcia zasad udzielania dotacji dla spółek wodnych, trybu postępowania
i sposobu ich rozliczania.


Data uchwały:
2020-10-07

Numer uchwały:
KI-411/235/20

Podjęta przez:
Kolegium RIO w Krakowie

Uchwała wchodzi w życie:
2020-10-07