W sprawie:
wszcząć postępowanie o stwierdzenie nieważności uchwały VII/76/2020 Rady Miejskiej
w Alwerni z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/145/2019
Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie wyboru metody
ustalenia


Data uchwały:
2020-10-07

Numer uchwały:
KI-411/234/20

Podjęta przez:
Kolegium RIO w Krakowie

Uchwała wchodzi w życie:
2020-10-07