W sprawie:
umorzyć postępowanie wszczęte uchwałą Kolegium Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Krakowie Nr KI-411/229/20 z dnia 23 września 2020 r. w celu
stwierdzenia nieważności uchwały Nr XV/141/2020 Rady Gminy Uście Gorlickie
z dnia 25 sierpnia 2020 r. w spr


Data uchwały:
2020-10-07

Numer uchwały:
KI-411/233/20

Podjęta przez:
Kolegium RIO w Krakowie

Uchwała wchodzi w życie:
2020-10-07