W sprawie:
wszcząć postępowanie o stwierdzenie nieważności Uchwały Nr XXXII/204/17 Rady Gminy Łapanów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Łapanów na lata 2018-2036.

Data uchwały:
2018-01-31

Numer uchwały:
KI-411/65/18

Podjęta przez:
Kolegium RIO w Krakowie

Uchwała wchodzi w życie:
2018-01-31