REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE

 

 

ZESPÓŁ w NOWYM SĄCZU

ul. Jagiellońska 52

33-300 NOWY SĄCZ

TEL/FAX (0-18) 443-69-48,TEL.(0-18) 443-79-95

 

 

 

 

 

Czas pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie oraz Zespołu: poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00

 

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie lub upoważniona przez Prezesa osoba, przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdą środę,  w godz. 15.00 - 16.30, w siedzibie Izby przy ul. Kraszewskiego 36, 30-110 Kraków.

 

 

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie   Mirosław Legutko

Z-ca Prezesa Jolanta Nowakowska                                                                     

 

 

Członkowie Kolegium Zespołu Nowy Sącz:

 

Marek Łopata,
Marta Olech,
Joanna Drzymała,
Elżbieta Janik.