REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE

 

ul. Kraszewskiego 36 (III piętro)

30-110 KRAKÓW

 

NIP 677-12-02-874

 

TEL/FAX (0-12) 427-32-61

(0-12) 427-38-19

(0-12) 427-24-50

 

Sekretariat Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej

 (0-12) 422-59-73

 

E-mail: sekretariat@krakow.rio.gov.pl

Adres Strony Internetowej : www.krakow.rio.gov.pl

Adres Strony Biuletynu Informacji Publicznej RIO w Krakowie:  www.bip.krakow.rio.gov.pl

 

 

 

ZESPÓŁ w NOWYM SĄCZU

ul. Jagiellońska 52

33-300 NOWY SĄCZ

TEL/FAX (0-18) 443-69-48,TEL.(0-18) 443-79-95

 

ZESPÓŁ w TARNOWIE

al. Solidarności 5-9
33-100 TARNÓW

TEL/FAX (0-14) 622-47-17

TEL. (0-14) 622-47-18

(0-14) 626-07-27

 

ZESPÓŁ w OŚWIĘCIMIU

ul. Bema 12

32-602 OŚWIĘCIM

TEL/FAX (0-33) 844-46-35

TEL. (0-33) 844-46-34

 

 

 

 

Czas pracy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie oraz Zespołów Zamiejscowych w Oświęcimiu,Tarnowie i Nowym Sączu: poniedziałek - piątek 7.00 - 15.00.

 

 

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie lub upoważniona przez Prezesa osoba, przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdą środę, w godz. 15.00 - 16.30, w siedzibie Izby w Krakowie.

 

 

 

Prezes Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie     

Mirosław Legutko

 

Z-ca Prezesa                                                                  

Jolanta Nowakowska

 

Członkowie Kolegium:

 

Kraków:

Mirosław Legutko

Piotr Józefczyk

Wojciech Lachiewicz

Katarzyna Keppert

Jolanta Nowakowska

Piotr Koczanowski

 

Zespół Zamiejscowy w Nowym Sączu:

Marek Łopata - Koordynator Zespołu

Marta Olech

Joanna Drzymała

Elżbieta Janik

 

Zespół Zamiejscowy w Tarnowie:

Patrycja Krupa-Różańska - Koordynator Zespołu

Krystyna Imioło

Katarzyna Augustynowicz-Skruch

 

Zespoł Zamiejscowy w Oświęcimiu:

Anna Polak - Koordynator Zespołu

Gabriela Brol-Stanek

Ewa Mitoraj

 

Naczelnik Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej      

Magdalena Batkiewicz

 

Naczelnik Wydziału Informacji, Analiz i Szkoleń              

Izabela Micyk